Psychosociale Therapie Siny Plooij
Home
Wat is het
Welke problemen
De werkwijze
Uw partner
Het resultaat
Uw therapeut
Info voor verwijzers
Contact
Het verschil tussen horen en luisteren
Info voor verwijzers

Psychosociale therapie is gericht op de 'Hier en Nu' situatie.
Onderzoek naar, wat maakt dat cliënt niet in staat is op dit moment haar huidige leven in al zijn facetten te stabiliseren, staat centraal.
Tevens wordt erbij stilgestaan waar er in de gegeven situatie sprake is van manifest aanwijsbare belemmerende factoren vanuit het verleden.
Aandacht is er voor herlabeling van belemmerende, aangeleerde normen en waarden en onverwerkte emotionele belevingen en hoe kunnen de gegeven beperkingen in het huidige leven toch een positieve doorgang vinden zonder het verleden te negeren of groter c.q. zwaarder te maken, zodat het leven voor hem/haar weer meer de moeite waard kan voelen.
Het maken van nieuwe keuzes en het nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin is het doel waar naartoe gewerkt wordt.

HomeWat is hetWelke problemenDe werkwijzeUw partnerHet resultaatUw therapeutInfo voor verwijzersContact