Psychosociale Therapie Siny Plooij
Home
Wat is het
Welke problemen
De werkwijze
Uw partner
Het resultaat
Uw therapeut
Info voor verwijzers
Contact
Het verschil tussen horen en luisteren
Wat is het

Wat is psychosociale therapie?

In deze therapie wordt telkens uitgegaan van de "Hier en Nu" situatie; dat wil zeggen vanuit de probleembeleving van dit moment. Soms kan dit zijn oorsprong hebben in het verleden.
Daarom wordt samen met u gekeken hoe de problematiek van toen doorspeelt in uw huidige leefsituatie en wat dit voor u en uw gezin of omgeving betekent. In veel situaties blijkt het niet alleen wenselijk maar vaak ook noodzakelijk er nu (alsnog) wat aan te doen.
Er wordt aandacht besteed aan wat u nodig heeft om uw probleem(en) op te lossen, of als minder zwaar te ervaren en hoe u weer op een positieve manier met uw leven kunt leren omgaan.

HomeWat is hetWelke problemenDe werkwijzeUw partnerHet resultaatUw therapeutInfo voor verwijzersContact