Psychosociale Therapie Siny Plooij
Home
Wat is het
Welke problemen
De werkwijze
Uw partner
Het resultaat
Uw therapeut
Info voor verwijzers
Contact
Het verschil tussen horen en luisteren
De werkwijze

U kunt zich aanmelden voor een intake gesprek, als u denkt dat psychosociale therapie u een oplossing kan bieden.
In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van uw problemen en kunt u vragen stellen.
Hierdoor wordt een indruk verkregen van de aard en de ernst van moeilijkheden.
Dit is nodig om na te gaan welke hulp voor u het meest geschikt is.
Soms zal geadviseerd worden bij een andere instelling hulp te zoeken.
Zonodig wordt samengewerkt met uw huisarts en/of andere hulpverlener(s) die van uw situatie op de hoogte zijn.
Dit uiteraard alleen met uw toestemming
.

HomeWat is hetWelke problemenDe werkwijzeUw partnerHet resultaatUw therapeutInfo voor verwijzersContact