Psychosociale Therapie Siny Plooij
Home
Wat is het
Welke problemen
De werkwijze
Uw partner
Het resultaat
Uw therapeut
Info voor verwijzers
Contact
Het verschil tussen horen en luisteren
Uw partner

Wanneer individuele problemen al geruime tijd bestaan, kan ook uw partner hiervan de beperking in de relatie ondervinden.
Om die reden is het zeer wenselijk uw partner uit te nodigen deel te nemen aan de gesprekken.
Samen anders leren omgaan met deze problemen maakt vaak dat beide partners zich uiteindelijk weer van waarde kunnen voelen voor de ander.
Of dat zij samen tot nieuwe keuzes kunnen komen.

HomeWat is hetWelke problemenDe werkwijzeUw partnerHet resultaatUw therapeutInfo voor verwijzersContact